RichardMurray

Richard Murray


Richard Murray är disputerad nationalekonom och har arbetat i många år i offentliga utredningar och på Statskontoret som chefsekonom. I fokus har stått styrning, utvärdering och utveckling av offentlig förvaltning.


Richard Murray är fil.dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har arbetat i många år i Statskontoret, som chefsekonom 1987-2008, deltagit i flera utredningar. Han har deltagit i internationellt arbete i OECD och EU för att utveckla offentlig förvaltning och har ett omfattande internationellt kontaktnät. Han var fullmäktig och ledamot av olika nämnder i Stockholms stad under 80-talet och är sedan 1993 ordförande för Förbundet för Ekoparken i Stockholm. Läs CV pdf

Telefon+46-8-6521479
Mobil+46 76-801 6897
E-postrichard.murray@comhem.se
FaxSpråk
Läsa
Tala
Skriva
Engelska
5
5
5
Tyska
3
3
3
1=grundläggande, 5=modersmål eller motsvarande.Utbildningar
Student, reallinjen1959 - 1961
Linköpings h.a.l
 
Pol.mag1962 - 1964
Stockholms universitet
 
Fil dr nationalekonomi1973 - 1983
Stockholms universitet
 


Uppdrag
 Analys av Läkemedelsverket
 Konsekvensanalys av förslagen i DS Bortom fagert tal
 Preclearance för USA på Arlanda flygplats
 Utvärdering av Statens bostadsomvandling


Anställningar
Justitiedepartementet, kriminlavårdens effektivitet2008 - 2009
Huvudsekreterare
Kriminalvårdens effektivitet, produktivitetsutveckling, effektivitetsjämförelser mellan anstalter, lokalförsörjning
 
Försvarsdepartementet, Försvarsstyrningsutredningen2005 - 2005
Huvudsekreterare
Riksdagens och regeringens styrning av försvaret
 
Finansdepartementet, Förvaltningspolitiska kommissionen1995 - 1997
Sekreterare
Styrning av den statliga förvaltningen
 
Industriens utredningsinstitut1986 - 1986
Forskare
Produktivitet och effektivitet i offentlig sektor
 
Statskontoret1981 - 2008
Avdelnings-, organisationsdirektör, chefsekonom
Lönsamhetskalkyler för IT-investeringar, produktivitetsmätningar, metodansvarig för utvärderingar, utformning av ny budgetprocess, bedömning av väl fungerande myndigheter m.m.
 
Stockholms universitet, nationalekonomiska institutionen1971 - 1981
Forskarassistent, universitetslektor
Föreläsningar, ansvar för doktorandutbildningen, egen forskning
 
Finansdepartementet1970 - 1973
bitr. sekr.
Samordning av kommunerna i stabiliseringspolitiken, del av Budgetutredningn
 
Handelshögskolan i Stockholm1967 - 1968
Forskningsassistent
Assistent åt Prof Assar Lndbeck i projektet Svensk ekonomisk politik
 
Stockholms universitet, nationalekonomiska institutionen1966 - 1969
Amanuens
Föreläsningar, uppsatshandledning
 
Statistiska centralbyrån1964 - 1966
Förste aktuarie
Transportstatistik
 


Rapporter
 Analys av Läkemedelsverket verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll
 Samhällsekonomiska konsekvenser av lagförslaget i departementspromemorian Bortom fagert tal
 Utvärdering av Statens bostadsomvandling AB
 Samhällsekonomisk analys av preclearance på Arlanda
 Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04) -konsekvensanalys


footer